Put Viatrisa: Naša kultura

Kako smo identifikovali očekivanja koja čine put Viatris-a? Saznaj više o pitanjima koja smo sebi postavili, kao i kako su nas različite perspektive i iskustva naših kolega širom sveta dovela dovde.