M1_Emp_RemoteMeeting
M3_1_Mfg_Qlt_Male
Proizvodnja i snabdevanje

Proizvodimo kvalitetne lekove za tržišta širom sveta koristeći najbolje globalne proizvodne i distributivne resurse.

M3_2_Sci_AAmericanFemale
Istraživanje i razvoj

Koristimo svoju naučnu i medicinsku ekspertizu da odgovorimo na rastuće zdravstvene potrebe pacijenata kroz inovativna rešenja koja poboljšavaju pristup lekovima visokog kvaliteta.

M3_3_Qlt_ManClipboard
Kvalitet

Ispunjavajući visoke standarde obezbeđujemo bezbedne i efikasne lekove svuda.

M3_4_Corp_InMeeting
Prodaja i marketing

Podstičemo našu posvećenost poboljšanju pristupa i edukaciji o kvalitetnim lekovima.

M3_5_Emp_Corp_IT_Males
Informacione tehnologije

Koristeći tehnologiju izrade i pristupa visokokvalitetnih lekova utičemo na živote ljudi širom sveta.

M3_6_Emp_Corp
Suportivne funkcije

Pokazujemo stručnost u oblastima kao što su finansije, pravo, ljudski resursi, korporativni poslovi i usklađenost u podršci našim globalnim operacijama kako bi pacijenti mogli da pristupe lekovima koji su im potrebni.

M3_7_Stu_YngMaleFemale
Studenti

Stičemo dragoceno iskustvo dok pravimo razliku i pomažemo da se pacijenti širom sveta osnaže da žive zdravije.

M3_8_Emp_Meeting
Zaposleni

Spremni za novu priliku? Pronađite svoje mesto u Viatris-u i nastavite da gradite svoju karijeru.