Srce Viatris-a

Naša jedinstvena operativna platforma je srce Viatris-a, dizajnirana da omogući bolji pristup lekovima i uslugama širom naše industrije kako bi doprla do pacijenata kao nikada ranije.